Вы находитесь здесь:Главная/Разделы/Спорт/Чумак озвучив терміни для початку реформи військової прокуратури

Закон ОРД

Заданием оперативно-розыскной деятельности является поиск и фиксация фактических данных о противоправных действиях отдельных лиц и групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, разведывательно-подрывную деятельность специальных служб иностранных  государств и организаций с целью прекращения правонарушений и в интересах криминального судопроизводства, а также получение информации в интересах безопасности граждан, общества и государства.

Оперативно-розыскная деятельность - это система гласных и негласных поисковых, разведывательных и контррозведывательных мер, которые осуществляются с применением оперативных и оперативно-технических средств. Оперативно-розыскная деятельность основывается на принципах верховенства права, законности, соблюдение прав и свобод человека.

Статья 8. Права подразделений, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность

Візуальне спостереження – оперативно-розшуковий захід, який полягає у конспіративному спостереженні за об’єктами та діями осіб, що перевіряються. В ході візуального спостереження може здійснюватися фотографування та відеозапис подій.
Встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу – оперативно-розшуковий захід, який полягає у локалізації місця знаходження радіоелектронного засобу: мобільного терміналу систем зв’язку (без розкриття змісту повідомлень) та інших радіовипромінювальних пристроїв.
Житло – будь-яке приміщення, призначене або пристосоване до постійного або тимчасового проживання фізичних осіб. Не є житлом приміщення, визнання статусу житла за яким веде до порушення прав інших осіб, а також приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.
Збирання зразків для порівняльного дослідження – оперативно-розшуковий захід, який полягає у виявленні, вилученні та консервації матеріальних об’єктів (предметів, речовин тощо) з метою їх порівняння з іншими об’єктами, які є в розпорядження оперативного підрозділу. 
Зняття інформації з віддаленого комп’ютера – оперативно-розшуковий захід, який полягає у негласному отриманні доступу через комп’ютерну мережу до певного віддаленого комп’ютера шляхом подолання системи логічного захисту, а також дистанційному знятті інформації, яка міститься в ньому.
Зняття інформації з технічних каналів зв’язку – оперативно-розшуковий захід, який полягає в отриманні та фіксації відомостей оперативно-розшукового характеру шляхом зняття спеціальними технічними засобами параметрів електромагнітних полів, які виникають при передаванні інформації каналами електричного зв’язку.
Інше володіння особи – будинки, споруди, приміщення, транспортні засоби що не є житлом, а також території, що належать фізичній особі на законних підставах.
Комп’ютерна розвідка – оперативно-розшуковий захід, який полягає у цілеспрямованому пошуку та отриманні інформації загального користування з комп’ютерних систем та мереж з метою виявлення відомостей криміногенного та кримінального характеру.
Контроль телеграфно-поштових відправлень – оперативно-розшуковий захід, який полягає у конспіративному відборі за окремим ознаками та перегляді кореспонденції з метою виявлення відомостей про вчинення тяжкого злочину або небезпечних об’єктів (зброї, вибухових, отруйних та радіоактивних речовин тощо).
Контрольна закупівля – оперативно-розшуковий захід, який полягає в моделюванні ситуації удаваної угоди щодо придбання за плату товару або послуги у фізичної або юридичної особи, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, з метою виявлення та документування фактів протиправних діянь. В ході контрольної закупівлі неприпустимо штучне формування у особи наміру вчинити злочин.

 
 

СМАРТ-БЛОГИ